Müzayede Kuralları

 

Online müzayede katılım şartları:

 

Tuna Müzayede olarak, www.tunamuzayede.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1- Tuna Muzayede satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

2- Online müzayedelere katılabilmek için, www.tunamuzayede.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.

3- Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Tuna Müzayede  satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

4- Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Teklif  Ver’ butonu ile yapılır. Alıcı bu teklif ile mükelleftir. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir.

5- Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

6- Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

7- İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcılarının verdikleri teklifler şirketimizce şifrelenip güvenlik altına alınacaktır. 

8- Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Tuna Müzayede tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Tuna Müzayede satıcı değil satıma aracılık eden bir kurumdur.

9- Satın alınan eserin bedeli havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini(%18), %10 müzayede şirketi komisyonu ve komisyon KDV'sini(%18) ödediği andan itibaren Tuna Müzayede'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren şehir içi ve şehir dışı olmak üzere en geç 7 gün içerisinde eser alıcıya anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo Firması vasıtasıyla gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Tuna Müzayede sorumlu tutulamaz.

10-Tuna Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Tuna Müzayede hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

11-Tuna Müzayede internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb.bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

12-  Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

13- Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Tuna Müzayede'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

14- Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

15- Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

17- Eser fiyatlarına göre pey artış miktarları aşağıda belirtilmektedir.

50 TL'den 100 TL'ye kadar 5 TL
100 TL’den 200 TL’ye kadar 10 TL
200 TL’den 500 TL’ye kadar 25 TL
500 TL’den 1.000 TL’ye kadar   50 TL
1.000 TL’den 2.000 TL’ye kadar 100 TL
2.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar  250 TL
5.000 TL’den  10.000 TL’ye kadar 500 TL
10.000 TL’den Sonra 1.000 TL