OSMANLI FİLDİŞİ TARAK

Sandık eskisi diyebileceğimiz bir temizlikte çıkmıştır. Dişeri sağlam ve eksiği yoktur.