OSMANLI YALDIZLI BASKI TEKKE KÜLTÜRÜ HAT LEVHA

Üzerinde Dört Halife, Allah,Muhammed ve Ehlibeytin isimlerinin yazılı olduğu Osmanlı dönemi baskı bir hat levhadır.
Baskı olan hattın ketebesi Mehmed Hulusi olarak okunmaktadır. Bilhassa Hazreti Ali'nin adının Zülfıkarlı stilize yazılışı bize hattın Bektaşi Tarikatı muhibbince kullanıldığı izlenimini vermiştir.
Sadece hattın ölçüleri: 25x36.5cm