MİRZA BALA MEHMEDZADE'YE AİT İMZALI KİTAP "BOLŞEVİKLERİN ASYA POLİTİKASI"

Mirza Bala kendi el yazısı ile esprili bir şekilde kitaba el koyma (iç etme) notu yazmıştır.

Kendisi önemli bir Azeri aydınıdır ve Mehmet Emin Resulzade ile yoldaştır. Kendi el yazısı ile kitabın künye sayfasına "MÜSADERE MECELLESİNİN 9. CİLDİNİN MİLYONUNCU MADDESİ MUCEBİNCE ZABT U MÜSADERE KILINMIŞTIR. MÜSADERE EDEN MİRZA BALA İSTANBUL 10 TEŞRİN 1927" notu düşmüştür.

Bu Mirza Bala'nın kendi el yazısı ile esprili bir şekilde kitaba el koyma yani iç etme notudur.

156 sayfa / 16x23cm / 1920 / Yazar: T.Glonti (Gürcistan Meclis Kurulu Üyesi)