OSMANLI MEŞK "AYET"

Saffat Suresi 79,80 ve 81. ayetlerini muhtevidir.

Türkçe Transkript: "Selâmun ‘alâ nûhin fî-l’âlemîn, İnnâ keżâlike
neczî'l muhsinîn İnnehu min ‘ibâdinâ-l muminîn"

Abdülbaki GÖLPINARLI mealine göre manası: " Esenlik Nûh’a âlemler içinde. Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri. Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı."

17x23cm