1331 TARİHLİ CAMALTI LEVHA FETİH SURESİ

1913 Tarihinden günümüze kadar gelmesi büyük bir mucize. Müsenna üslupta Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan ve mealen “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik." ayetiyle henüz Mekke fethedilmeden önce Yüce Allah'ın peygamberine vahyettiği müjde ayetidir.

Yazı ve süslerin olduğu kısımlardaki boyalar günümüze kadar muhafaza olunmuş. Sadece fon rengini oluşturan yaldızın dökülmüş olduğunu görüyoruz. Arka planda görülen yaldız ise yazıya fon oluşturması için yaldızlı ayrı bir cam plakadır.

Sadece camın ölçüsü: 35x38cm