OSMANLI MEHMET REŞAD DÖNEMİ GÜMÜŞ PARALARLA SÜSLÜ TEPELİK

13cm çapında keyifli etnografik eser.