BEYOĞLU CİHETİNDE BULUNAN MEKATİB(MEKTEPLER)

Beyoğlu'nda bulunan mektepleri gösteren çok nadir bir haritadır. Orhaniye Matbaasında basılmıştır. Baskı tarihi
mevcut değil.
38.5x56cm